Telefony Tvorba software

Případové studie

 Hotel karlin

před nyní
Telefonní účet 6 800,00 Kč 3 480,00 Kč
Úhrada zaměstnanců za soukromé hovory 0,00% 100,00%
Podíl soukromých na firemních hovorech 43,00% 10,00%
Úspora 53,9% 3668,00 Kč

 Kláštěrní vinotéka

před nyní
Telefonní účet 1 740,00 Kč 860,00 Kč
Úhrada zaměstnanců za soukromé hovory 28,00% žádné
Podíl soukromých na firemních hovorech 10,00% 0,00%
Úspora 60,6% 880 Kč

WestendCafe

před nyní
Telefonní účet 1 700,00 Kč 890,00 Kč
Úhrada zaměstnanců za soukromé hovory 0,00% 100,00%
Podíl soukromých na firemních hovorech 43,00% 10,00%
Úspora 47% 810,00 Kč